10 อันดับดาราไทยพูดอังกฤษคล่อง

ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ดูหนังxยุคสมัยนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป้นภาษากลางที่เอาไว้ติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย มีที่เรารู้ภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษได้ จะทำให้เราได้เปรียบคนอื่นๆ และมีโอกาสที่ดีอยู่เสมอ มีดูแบบอย่างที่ดี ดาราที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วกัน

Comments are closed.